Welkom bij de Patiëntenraad van Transfore

De Patiëntenraad Transfore behartigd de gemeenschappelijke belangen van (ex-)patiënten van Transfore. De raad is aanspreekpunt voor (ex-)patiënten om ervaringen en meningen kenbaar te maken, inspraak te hebben en in organisatorische en bestuurlijke zaken te participeren.

De Patiëntenraad en de directie van Transfore geven gezamenlijk vorm aan medezeggenschap en participatie van (ex-)patiënten op een moderne wijze (technisch, maatschappelijk en wetenschappelijk) passend bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de visie en doelstelling van Transfore, conform de Wet medezeggenschapcliënten zorginstellingen (Wmcz).

Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
Neem gerust contact op voor meer informatie