Als je niet tevreden bent

Als je niet tevreden bent

De Dimence Groep is er voor jou. Wij proberen zo goed mogelijk aan je wensen en verwachtingen te voldoen. Het kan echter voorkomen dat je ontevreden of teleurgesteld bent over de manier waarop we ons werk doen. Als dat gebeurt, willen we dat graag van je horen. Jouw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren.

Voor verschillende situaties zijn er verschillende kanalen beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Weet je niet waar je moet zijn? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Zij kan je helpen je klacht op de juiste plek te beleggen.

De klachtenfunctionaris
Bij de verschillende stichtingen werken klachtenfunctionarissen. Zij zijn onpartijdig en kunnen je informeren en adviseren over de manier waarop de Dimencegroep met klachten omgaat. Samen bespreek je je wensen en verwachtingen en zoek je naar een oplossing voor je onvrede. Ook kan de klachtenfunctionaris een gesprek organiseren met jou en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen. Op deze manier kan de klachtenfunctionaris een bijdrage leveren aan de oplossing van je probleem en herstel van het vertrouwen en de samenwerking.
Els de Vries is klachtenfunctionaris voor Jeugd ggz en WMO, Wilma Breider voor Dimence en Rita Linde voor Transfore en Mindfit.

De financiële klachtencommissie
Bent je ontevreden over de rekening die je ontvangen hebt over de zorgverlening? Dan kun je dit kenbaar maken bij de financieel administratieve klachtencommissie. Je kunt deze klacht indienen via je behandelaar, de klachtenfunctionaris of door een mail te sturen naar fin.adm.klachtencommissie@dimencegroep.nl. Deze commissie behandelt geen klachten over de inhoudelijke zorgverlening of schadeclaims, hiervoor kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachtencommissie
De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in klachtenregelingen is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Ook staat er in hoe de procedure verloopt en wat de positie van de betrokken partijen is. Je kunt de klachtenregelingen vinden op de website van Dimence Groep www.dimencegroep.nl  

Patiëntenvertrouwenspersoon
Heb je behoefte aan ondersteuning – bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie – of aan iemand die opkomt voor jouw rechten? Dan kunt je een beroep doen op één van de patiëntenvertrouwenspersonen (pvp-en). Een pvp weet welke rechten en plichten je hebt, is deskundig op het gebied van de Wvggz (verplichte zorg), is onafhankelijk (in dienst van de Stichting PVP) en partijdig. De Stichting PVP is voor vragen en klachten bereikbaar via een landelijke Helpdesk. De lokale pvp is bereikbaar voor zowel ambulante als klinische cliënten die met verplichte zorg (dwang en drang) te maken hebben of vrijwillig zijn opgenomen. Informatie over de pvp-en die in de regio werkzaam zijn vind je op de afdeling. Je kunt de behandelaar of een andere medewerker ernaar vragen. Als je dat wenst kun je anoniem gebruik maken van de chat: van maandag tot en met donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur via www.pvp.nl

Epie van Buuren is PVP voor Dimence regio Zwolle e.van.buuren@pvp.nl 06-15566906

Arianne de Geus is PVP voor Dimence regio Almelo, Deventer, Hardenberg a.de.geus@pvp.nl 06-29110120

Miquel Gonzalez is PVP voor de FPK in Balkbrug m.gonzalez@pvp.nl 06-30565508

Interne familievertrouwenspersoon
Heb je als familielid of naastbetrokkene een klacht? Dan kun je contact opnemen met de interne familievertrouwens-persoon. Zij zijn onpartijdig en kunnen je informeren en adviseren. Samen bespreek je je wensen en verwachtingen en zoek je naar een oplossing voor de onvrede. Ook kan de interne familievertrouwenspersoon een gesprek organiseren met jou en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen. Op deze manier levert de interne familievertrouwenspersoon een bijdrage aan de oplossing van je probleem en het herstel van het vertrouwen.

Familievertrouwenspersoon
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt ondersteuning aan familie, relaties en mantelzorgers van cliënten. De familievertrouwenspersonen (fvp) zijn onafhankelijk en in dienst van de LSFVP. Je kunt hen bereiken door rechtstreeks contact op te nemen met de LSFVP.

Klachtenformulier Om het kenbaar maken van een klacht gemakkelijker te maken, hebben wij één digitaal formulier ontworpen. Deze kun je vinden op de website. Je kunt daar jouw klacht of compliment melden. Deze melding komt bij de klachtenfunctionaris terecht en zij zorgt dat je klacht op de juiste plek terecht komt. Maar je bent natuurlijk vrij om ons ook te bellen, te mailen of te schrijven. Zie daarvoor alle adressen op een rij. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met de financiële klachtencommissie of de Klachtencommissie. In de link vind je de folder’ Als u niet tevreden bent’

Alle adressen op een rij

Klachtenfunctionarissen/ interne familievertrouwens-persoon

Stichting Dimence - Wilma Breider 
Postbus 473
8000 AL Zwolle
T 06 2080 8188
E klachten@dimence.nl

Jeugd ggz - Els de Vries
Postbus 5003, 7400 GC, Deventer
Antwoordnummer 16, 7400 VB, Deventer
T 0570 604 160
E klachten@jeugdggz.com

De Kern - Els de Vries
Postbus 5003, 7400 GC, Deventer
Antwoordnummer 16, 7400 VB, Deventer
T 038 4569 774
E klachten@stdekern.nl

Mindfit - Rita Linde
T 06 1207 9231
E klachten@mindfit.nl

WijZ - Els de Vries
Postbus 390
7400 AJ Deventer
E Klachten@wijz.nl

Transfore - Rita Linde
Postbus 473
8000 AL Zwolle T
06 1207 9231
E klachten@transfore.nl

Klachtencommissie
Postbus 5003, 7400 GC, Deventer
Antwoordnummer 16, 7400 VB, Deventer
E klachtencommissie@dimencegroep.nl  
T 0570 680 852

Financieel Administratieve Klachtenbemiddelings-commissie
Postbus 5003, 7400 GC, Deventer
Antwoordnummer 16, 7400 VB, Deventer
E fin.adm.klachtencommissie@dimencegroep.nl

Helpdesk Stichting Patiënten Vertrouwenspersonen (PVP)
T 0900 4448 888 (gebruikelijke belkosten)
Werkdagen- 10.00 -16.00 uur
Zaterdag - 13.00- 16.00 uur
E helpdesk@pvp.nl    
www.pvp.nl
Chat via website www.pvp.nl  maandag t/m donderdag – 19.00 – 21.00 uur

Epie van Buuren is PVP voor Dimence regio Zwolle e.van.buuren@pvp.nl 06-15566906

Arianne de Geus is PVP voor Dimence regio Almelo, Deventer, Hardenberg a.de.geus@pvp.nl 06-29110120

Miquel Gonzalez is PVP voor de FPK in Balkbrug m.gonzalez@pvp.nl 06-30565508


Familievertrouwenspersonen LSFVP - Marleen Marsman

m.marsman@familievertrouwenspersoon.nl
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
T 030 271 2318
E info@lsfvp.nl

Voor meer informatie en advies kun je ook terecht bij onderstaande instanties
IGJ T 088 120 5000  www.igj.nl
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle (Overijssel, Flevoland en Gelderland)
T 088 371 2570  www.tuchtcollegegezondheidszorg.nl  
Zorgbelang Overijssel T 074 2500 155 www.zorgbelang-overijssel.nl