Patiëntenraad Transfore geeft voorlichting op Festival Forensische Zorg

Henk en Jurgen van de Patiëntenraad Transfore gingen in gesprek met het publiek over het belang van het werk van de raad. 

Niet alleen voor de organisatie, ook voor henzelf omdat het zelfvertrouwen heeft gebracht. 

Werken aan herstel in de Patiëntenraad.